Lavar

Almlav
Aspgelelav, Collema subnigrescens

B
run nållav
Bårdlav

Dvärgbägarlav

Ekspik
Elfenbeslav

Gammalgranslav
Gul dropplav
Gulpudrad spiklav

Hållav

Islandslav

Kartlavar på stenar
Kattfotslav
Kolflarnlav

Liten aspgelelav
Lunglav
Lunglavsknapp
Långskägg
Lönnlav

Nordlig nållav
Nästlav
Näverlav

Rödbrun blekspik

Skinnlav
Skrovellav
Strandskinnlav

Trådbrosklav
Tuschlav

Varglav
Violettgrå tagellav
Västlig njurlav