Lavar

Almlav
Aspgelelav, Collema subnigrescens

B
lågrå svartspik
Brun nållav
Bårdlav

Dvärgbägarlav

Ekspik
Elfenbeslav

Fågeltoppsbrosklav

Gammalgranslav
Grynig filtlav
Gul dropplav
Gulpudrad spiklav

Hållav

Islandslav

Kartlavar på stenar
Kattfotslav
Kolflarnlav

Liten aspgelelav
Lunglav
Lunglavsknapp
Långskägg
Lönnlav

Nordlig nållav
Nästlav
Näverlav

Rödbrun blekspik

Skinnlav
Skriftlav
Skrovellav
Strandskinnlav

Trådbrosklav
Tuschlav

Varglav
Vedflamlav
Violettgrå tagellav
Västlig njurlav