Lavar

Almlav
Aspgelelav

B
run nållav

Dvärgbägarlav

Elfenbeslav

Gammalgranslav
Gul dropplav
Gulpudrad spiklav

Hållav

Islandslav

Kartlavar på stenar
Kattfotslav

Liten aspgelelav
Lunglav
Lunglavsknapp
Långskägg
Lönnlav

Nordlig nållav
Nästlav
Näverlav

Rödbrun blekspik

Skinnlav
Skrovellav
Strandskinnlav

Trådbrosklav
Tuschlav

Varglav
Violettgrå tagellav
Västlig njurlav