Däggdjur

Brunbjörn
Buskmus
Bäver, helbild, gnager
Bäver, simmar
Bäverdamm

Dvärgfladdermus

Ekorre

Fransfladdermus
Fälthare

Gråsäl
Grävling

Hermelin

Igelkott

Järv, huvud
Järv, springer

Kronhjort

Lodjur

Mård

Nordisk fladdermus

Rådjur, bock o get
Rödräv

Skogshare
Större skogsmus

Trollfladdermus

Utter

Varg
Vikare
Vildsvin

Älg, på myr
Älg betar sly
Älgtjur, travar