Däggdjur

Brunbjörn
Buskmus
Bäver, helbild, gnager
Bäver, simmar
Bäverdamm

Dvärgfladdermus

Ekorre

Fjällämmel
Fjällräv, sommar och vinter
Fransfladdermus
Fälthare

Gråsäl
Grävling, vid gryt
Grävling och nattviol

Hermelin

Igelkott

Järv, huvud
Järv, springer

Kronhjort

Lodjur

Mård

Nordisk fladdermus

Rådjur, bock o get
Rödräv

Skogshare, sommar
Skogshare, vinter
Skogshare, sommar och vinter
Större skogsmus

Tamren
Trollfladdermus

Utter

Varg
Vikare
Vildsvin

Älg, på myr
Älg betar sly
Älgtjur, travar