Grod- och kräldjur, mollusker mm.

Blodigel
Blåmussla

Flodkräfta
Flodpärlmussla, skal
Flodpärlmussla, livscykel
Flodpärlmussla, grupp i botten

Gölgroda

Hasselsnok
Huggorm, frilagd
Huggorm i gräs och tussilago

Kalkkärrgrynsnäcka
Klockgroda
Kopparödla/-orm

Löksnäcka

Mindre vattensalamander, hane

Sandödla
Skorv / Ishavsgråsugga
Smalgrynsnäcka, skal
Snok
Större vattensalamander, hane

Vanlig groda
Vanlig groda, grodyngel
Vanlig padda

Åkergroda, frilagd
Åkergroda,lite miljö