Grod- och kräldjur, mollusker mm.

Blodigel
Blåmussla
Flodkräfta
Flodpärlmussla
Gölgroda
Hasselsnok
Huggorm
Sandödla
Skorv / Ishavsgråsugga
Smalgrynsnäcka
Större vattensalamander
Vanlig padda