Insekter

Apollofjäril
Aspfjäril
Aspvedbock
Aurorafjäril

Barkrödrock
Bibagge
Björkmätare
Blomfluga sp.
Blåsbagge
Blått träbi
Brun gräsfjäril
Brun guldbagge
Bålgeting
Bålgetingkortvinge

Carabus clatratus
Cikadavårtbitare
Cinnoberbagge
Citronfläckad kärrtrollslända

Daggig ginstmätare

Diversehusbyggare (nattslända)

Ekgetingbock
Eksnabbvinge
Eldsnabbvinge
Eristalis arbuscorum (blomfluga)

F
yrfläckig svampbagge

Gottlandssäfferotplattmal
Granbarkgnagare
Gråbandad barkbock
Gråbandad barkbock, (kläck- och ingångshål)
Gräsgrön gulbagge
Grön aspvedbock
Grön aspvedbock (gnag och kläckhål)
Grön aspvedbock, (puppkammare)
Grön mosaiktrollslända
Guldsandbi
Gul gaddbagge
Gul tuvmyra
Gulgrön sammetslöpare

Jungfruslända
Juvellöpare
Jättesvampmal

Kamgräsfjäril (sitter)
Kamgräsfjäril (flyger)
Kattunvisslare
Klöverblåvinge
Klöversobermal
Krokvägstekel
Kullerlöpare

Limnophyes minimus (fjädermygga)
Liten bastardsvärmare
Liten bastardsvärmare (utfällda vingar)
Lundstarrminerarmal
Läderbagge

Makaonfjäril, på strätta
Makaonfjäril, larv o kärrsilja
Mnemosynefjäril
Mycetophagus fulvicollis (skalbagge på asp)
Myskbock

Nordlig plattbagge
Nyckelpiga (sjuprickig)

Opilio mollis

Praktbyxbi
Ptilinus fuscus (skalbagge på asp)
Puktörneblåvinge

Raggbock
Reliktbock
Reliktslända
Rähtiskt fjällfly
Röd stackmyra
Rönnpraktbagge

Sandgräsfjäril
Sexfläckig blombock
Silverstreckad pärlemofjäril
Slåttergräsfjäril
Slåttersandbi
Slät tallkapuschongbagge
Smalbandad ekbarkbock
Sorgmantelfjäril
Springkornfältmätare
Stenhumla
Stor björkmätare
Storfläckig kungsnattslända
Storfläckig kungsnattslända (larv)
Stor pärlemofjäril
Stor timmerman
Större flatbagge (Peltis grossa)
Större märgborre
Större svartbagge (Upis ceramboides)
Större svartbagge m miljö
Svartbent sköldbagge
Svartfläckig blåvinge
Svartoxe
Svart praktbagge
Svavelgul höfjäril
Säfferotplattmal
Sälgbrikmal
Sävvårtbitare

Taggbock
Tallfjällknäppare
Thymalus limbatus
Tistelfjäril
Tordyvel
Trubbtandad lövknäppare
Trumgräshoppa (sitter)
Trumgräshoppa (flyger)
Trädgårdshumla

Vampyrfjäril
Violettkantad guldvinge
Vågbandat ordensfly
Vårsidenbi
Väddnätfjäril
Väddnätfjäril, larvspinn
Väddnätfjäril, på ängsvädd

Åkerhumla
Åsandslända
Åttafläckig praktbagge

Ängstigerfluga
Ärenprisnätfjäril