Insekter

Ampedusgnag i rötad björkved
Apollofjäril
Aspfjäril
Aspvedbock
Aspstumpbagge
Aurorafjäril

Barkrödrock
Barrpraktbagge
Bibagge
Björkmätare
Blodröd ängstrollslända
Blomfluga sp.
Blågrön mosaiktrollslända, imago
Blågrön mosaiktrollslända, larv
Blåsbagge
Blått träbi
Brun gräsfjäril
Brun guldbagge
Bålgeting
Bålgetingkortvinge

Carabus clatratus
Cikadavårtbitare
Cinnoberbagge
Citronfläckad kärrtrollslända

Daggig ginstmätare
Danosoma (Lacon) fasciatum (knäppare)

Diversehusbyggare (nattslända)

Ekgetingbock
Ekoxe, hane
Eksnabbvinge
Eldsnabbvinge
Eristalis arbuscorum (blomfluga)

F
yrfläckig svampbagge

Gammelekklokrypare
Gottlandssäfferotplattmal
Granbarkgnagare
Gråbandad barkbock
Gråbandad barkbock, (kläck- och ingångshål)
Gräsgrön gulbagge
Grön aspvedbock
Grön aspvedbock (gnag och kläckhål)
Grön aspvedbock, (puppkammare)
Grön mosaiktrollslända
Guldgräshoppa, hane o hona
Guldsandbi
Gul gaddbagge
Gul tuvmyra
Gulgrön sammetslöpare

Harkrank, ekart

Jungfruslända
Juvellöpare
Jättesvampmal

Kamgräsfjäril (sitter)
Kamgräsfjäril (flyger)
Kattunvisslare
Klöverblåvinge
Klöversobermal
Konspindel
Krokvägstekel
Kungstrollslända
Kullerlöpare
Kvickgräsfjäril

Limnophyes minimus (fjädermygga)
Liten bastardsvärmare
Liten bastardsvärmare (utfällda vingar)
Lundstarrminerarmal
Läderbagge

Makaonfjäril, på strätta
Makaonfjäril, larv o kärrsilja
Mindre guldvinge
Mindre märgborre, fullbildad + gnag
Mindre snabelsvärmare
Mnemosynefjäril
Mycetophagus fulvicollis (skalbagge på asp)
Myrbagge, fullbildad
Myrbagge, larv
Myskbock

Noshornsbagge, hane
Nordlig plattbagge
Nyckelpiga (sjuprickig)

Opilio mollis

Parasitstekel
Praktbyxbi
Ptilinus fuscus (skalbagge på asp)
Puktörneblåvinge

Raggbock
Reliktbock
Reliktslända
Rähtiskt fjällfly
Röd stackmyra
Rökdansfluga
Rönnpraktbagge

Sandgräsfjäril
Sexfläckig blombock
Silverstreckad pärlemofjäril
Sjöflickslända
Skeppsvarvsfluga
Slåttergräsfjäril
Slåttersandbi
Slät tallkapuschongbagge
Smalbandad ekbarkbock
Sorgmantelfjäril
Sotsvart praktbagge
Spindelbock
Springkornfältmätare
Stenhumla
Stor björkmätare
Storfläckig kungsnattslända
Storfläckig kungsnattslända (larv)
Stor lysmask, hane och hona
Stor pärlemofjäril
Stor timmerman
Styltfluga, larv
Större almsplintborre
Större barkplattbagge (Pytho kolwensis)
Större flatbagge (Peltis grossa)
Större märgborre
Större svampklobagge
Större svartbagge (Upis ceramboides)
Större svartbagge m miljö
Större plattnosbagge
Svartbent sköldbagge
Svartfläckig blåvinge
Svartoxe
Svart plattbagge
Svart praktbagge
Svavelgul höfjäril
Säfferotplattmal
Sälgbrikmal
Sävvårtbitare

Taggbock
Tallfjällknäppare
Tegelröd ängstrollslända
Thymalus limbatus
Tistelfjäril
Tordyvel
Trubbtandad lövknäppare
Trumgräshoppa (sitter)
Trumgräshoppa (flyger)
Trädgårdshumla

Vampyrfjäril
Vinbärsfuks
Violett guldvinge ovansida + undersida
Violettkantad guldvinge
Vågbandat ordensfly
Vårsidenbi
Väddnätfjäril
Väddnätfjäril, larvspinn
Väddnätfjäril, på ängsvädd

Åkerhumla
Åsandslända
Åttafläckig praktbagge
Åttatandad barkborre, fullbildad
Åttatandad barkborre, larv
Åttatandad barkborre, gnag

Ädelguldbagge
Ängsmetallvinge
Ängstigerfluga
Ärenprisnätfjäril