Träd och buskar

Alm, helt träd avlövat
Alm, blommor
Alm, omogna frukter
Alm, vinterkvist
Apel, blommande kvist
Apel, blommande helt träd
Apel, vinterkvist
Asp, detalj av lövverk
Asp, lågor och högstubbe
Asp,  löv och hängen
Ask, avlövat träd
Ask, bladknoppar
Ask, blommor
Askar, hamlade
Asklöv och frö

Berberis, blad, blommor, bär
Björk, löv, frö o hängen
Bok, ollon
Bok, löv
Bok, hanblommor
Bok, honblomma

Dvärgbjörk, kvist med löv

Ek
Eklöv o ollon
En, hel buske
En, kvist med bär
En, hanblommor
En, honblommor

Gran, helt träd
Gran, kottar
Gran, honblommor
Gran, hanblommor

Hassel, hanhängen o honblommor
Hassellöv o nötter
Hasselbuskar i blåsippsblomningen
Hasselbuske, fullövad
Hägg, blad, blommor, bär

Idegran, kvist m bär

Klibbal, helt träd, avlövat
Klibbal, honblommor o hanhängen
Klibbal, frön/frukt

Lind, gammal i blåsippsbacke
Lind, gammal, knotig o mossbelupen

Lind, vinterkvist
Lind, vuxet träd
Lindar, hamlade
Lindlöv o blommor

Lindlöv, blommor och pollinerar
Lönn, helt träd
Lönn, blommor
Lönn, löv och frukter (lönnäsor)

Oxel, helt träd
Oxel, blad
Oxel, blommor
Oxel, bär
Oxel, vinterkvist

Tall, myrtall
Tall, detalj av brandljud
Tall, hög o gammal
Tall, stam i genomskärning
Tall, kottar
Tall, han- o honblommor

Vårtbjörk, helt träd
Vårtbjörk, hanhänge

Rönn, blad
Rönn, blommor
Rönnbär
Rönn, helt träd

Skogstry, blad, blommor o bär

Vårtbjörk, helt träd

Vårtbjörk, hanhänge
Vårtbjörk, vinterkvist