Träd och buskar

Asp, detalj av lövverk
Asp, lågor och högstubbe
Asp,  löv och hängen
Ask, avlövat träd
Ask, bladknoppar
Ask, blommor
Askar, Hamlade
Asklöv och frö

Berberis, blad, blommor, bär
Björk, löv, frö o hängen

Ek
Eklöv o ollon

Hassel, hanhängen o honblommor
Hassellöv o nötter
Hasselbuskar i blåsippsblomningen
Hägg, blad, blommor, bär

Idegran, kvist m bär

Lind, gammal i blåsippsbacke
Lind, gammal, knotig o mossbelupen
Lind, vuxet träd
Lindar, hamlade
Lindlöv o blommor

Tall, myrtall
Tall, detalj av brandljud
Tall, hög o gammal

Rönn, blad, blommor o bär

Skogstry, blad, blommor o bär