Gräs och halvgräs

Blekstarr
Blåtåtel
Brunven
Bunkestarr

Darrgräs

Finnstarr
Flentimotej
Fårsvingel
Fjälltimotej

Hartmansstarr
Hirsstarr
Hundstarr

Knippfryle
Krypven
Kärrkavle

Loppstarr
Luddhavre
Lundgröe
Lundstarr

Madrör

Norrlandsstarr
Nålsäv

Pillerstarr

Rödsvingel
Rödven

Salttåg
Skogsskorn
Slidstarr
Snip
Spädstarr
Stagg
Stor tofsäxing
Strandråg
Stubbtåg
Sötgräs

Vårbrodd
Vårstarr

Älväxing
Ängsfryle
Ängshavre
Ängskavle