Välkommen till Jonas Lundin AB

… ett företag som funnits sedan hösten 2000. Jag utför olika typer av informationsarbeten som till exempel skyltar och foldrar till skyddade naturområden, faktaillustrationer i akvarell-, tusch- och digitala tekniker samt kartor.

Jag är utbildad biolog med zooekologisk inriktning och har erfarenhet från drygt 25 års naturvårdsarbete på bl. a. länsstyrelsen i Gävleborgs län och på Naturvårdsverket.

Som illustratör är jag bred och tecknar lika gärna fåglar som växter, däggdjur, landskap, människor, byggnader och andra kulturmiljöer. Artillustrationerna gör jag antingen frilagda, flera arter grupperade tillsammans eller infällda i landskapsutsnitt från det aktuella området.

Kartor gör jag gärna som ett akvarelloriginal där områdets naturtyper tecknats ut i stiliserad form. Kartan kompletteras sedan med ett digitalt skikt för gränser, vägar, stigar, friluftssymboler mm.

Ett av mina första uppdrag som företagare var att åt Naturvårdsverket skriva och illustrera handboken ”Att skylta skyddad natur”. Boken handlar till största delen om hur man producerar skyltar och foldrar för naturskyddade områden. Bland mina uppdragsgivare finns Naturvårds-verket, flera av landets länsstyrelser, kommuner, naturvårdsstiftelser, föreningar m.fl. Jag har tidigare också producerat logotyper till samtliga svenska nationalparker. Åt Naturhistoriska riksmuséet och Naturvårds-verket har jag producerat illustrationsmaterial med barninriktning.

 

Min ambition är;
–       att producera intresseväckande och lättillgänglig information med hög fackmässig och konstnärlig kvalitet till ett bra pris.