Ormbunkar, lummerväxter

Dvärglåsbräken
Höstlåsbräken
Kalkbräken
Murruta
Nordlåsbräken
Revlummer
Rutlåsbräken
Safsa
Stor låsbräken
Strutbräken
Svartbräken
Vanligt låsbräken
Örnbräken