Ormbunkar, lummerväxter

Dvärglåsbräken

Höstlåsbräken

Kalkbräken

Murruta

Nordlåsbräken

Plattlummer

Revlummer
Rutlåsbräken

Safsa
Stensöta
Stor låsbräken
Strutbräken
Svartbräken

Vanligt låsbräken

Örnbräken